Zadnje novice

 

V Uradnem listu št. 34 z dne 24.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Ukrepa sta začasne narave in bosta veljala zgolj v času epidemije, bosta pa zavarovanim osebam olajšala uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvajalcem in službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa delo pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V času veljavnosti odloka, ugotavlja začasno zadržanost od dela izbrani osebni zdravnik, dokler začasna zadržanost od dela ne nepretrgoma ne doseže enega leta (ne glede na razlog zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje). Če izbrani osebni zdravnik meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala več kot nepretrgoma eno leto, predlog za njeno podaljšanje posre­duje imenovanemu zdravniku vsaj tri dni pred iztekom začasne zadržanosti od dela. Izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v skladu s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in o tem obvesti zavarovanca. Imenovani zdravnik pa odloča o zahtevi delodajalca ali zavarovanca za presojo mnenja osebnega zdravnika, ki jo lahko vložita v roku 30 dni od dneva seznanitve z mnenjem.

V zvezi z zdraviliškim zdravljenjem pa je določeno, da lahko ZZZS v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, določi njegovo trajanje na skupno največ 21 dni oziroma pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni, o čemer zdra­vilišče pisno obvesti ZZZS najpozneje v 30 dneh od podaljšanja zdraviliškega zdravljenja. Odlok stopi v veljavo z dnem 25.3.2020.