Zadnje novice

Vlada je 5. 8. 2023 izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 87/23; v nadaljevanju: odlok), ki je začel veljati dne 6. 8. 2023 in velja 1 mesec.

Z omenjenim odlokom se na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku določajo naslednji začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank v upravnih zadevah in omogočanje odločanja organov v upravnih zadevah zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo:

  • odpravlja se krajevna pristojnost za sprejem vlog (vloge, ki jih sprejemajo in obravnavajo pristojni finančni uradi, je mogoče vložiti na kateremkoli finančnem uradu)
  • omogočeno je vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa (razen če zakon določa obvezno vlaganje vlog prek eDavkov);
  • za sedem dni se podaljšujejo vsi procesni roki, to so roki za izpolnitev procesne pravice ali procesne obveznosti (na primer za vložitev pritožbe, dopolnitev zadeve in podobno).
  • omogoča se podaljšanje roka za izpolnitev materialnih obveznosti ter podaljšanje roka za izdajo odločbe itd.

Kaj še lahko izkoristijo zavezanci?

Poleg ukrepov, ki jih določa Odlok, pa želimo vse zavezance spomniti na zakonske možnosti, ki jih lahko še izkoristijo v trenutni situaciji:

↪ Predlaganje obračunov po izteku predpisanega roka (52. člen Zakona o davčnem postopku) in predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka (62. člen Zakon o davčnem postopku). V teh primerih lahko zavezanci vložijo predlog za predložitev obračunov in napovedi po izteku zakonskega roka, iz opravičljivih razlogov. Predlog mora biti vložen v osmih dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev obračuna oziroma napovedi.

↪ Možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov, in sicer:
Fizične osebe: plačilo v 3 mesečnih obrokih za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti brez izpolnjevanja pogojev (drugi odstavek 103. člena Zakona o davčnem postopku) ter plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za        obdobje 24 mesecev iz razloga ogroženosti preživljanja ( člen Zakona o davčnem postopku);
Poslovni subjekti: plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga grožnje hujše gospodarske škode ( člen Zakona o davčnem postopku).

Fizičnim osebam se v izjemnih primerih lahko davek tudi delno ali v celoti odpiše.

Za vse informacije se lahko zavezanci obrnejo na klicni center Finančne uprave RS:
⇒za fizične osebe: 08 200 1001
⇒za poslovne subjekte: 08 200 1003

Povezava do novice …