Zadnje novice

četrtek, 21. oktober 2021, ob 11. uri
BREZPLAČNO za člane OOZ Ljubjana Moste-Polje, Šiška in Bežigrad

Vsebina seminarja:
1. obvezne kadrovske evidence in predvidene spremembe
– – posebnosti pogodb o zaposlitvi
– – Pogodba o zaposlitvi za določen čas
– – Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
2. pasti zaposlovanja
3. kako ukrepati, kadar pride do kršitev pogodbe o zaposlitvi v luči trenutnih ukrepov
4. prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek
– – redna odpoved
– – izredna odpoved
– – varovane kategorije delavcev pred odpovedjo
5.diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev

Predvideno trajanje je cca 3 šolske ure.

Predavateljica:
Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi predstavnica delodajalcev v delovnih in pogajalskih skupinah za aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju delodajalcev v sodnih postopkih na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Cena:
člani OOZ Ljubljana Moste-Polje, OOZ Ljubljana Šiška in OOZ Ljubljana Bežigrad:   BREZPLAČNO,
ostali udeleženci:   60 €

PRIJAVA 

Morebitna predhodna vprašanja pošljite najkasneje do torka, 19.10.2021 do 12. ure na nika.majcen@ozs.si
Za dodatne informacije smo vam na voljo na 01 540 72 10 ali 01 540 70 43.
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.