Zadnje novice

Obveščamo vas, da bomo na zunanjih površinah pred našo zbornico organizirali Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.  Usposabljanje bo potekalo v mesecu septembru ali oktobru (odvisno od števila prijav).

ZBIRAMO PRIJAVE !!!

Cena za člane s poravnanimi obveznostmi znaša 65 €.

Ostali udeleženci 100 €.

Po določilih 6. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11 in 61/11- popr.) morajo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, zaposleni, ki jih določiti delodajalec, opraviti usposabljanja po programu, kateri mora zajemati teoretično in praktično usposabljanje.

Teoretično usposabljanje zajema teme:
*normativne, strokovne in druge podlage,
*osnove gorenja in gašenja,
*nevarnosti za nastanek požara,
*oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite,
*izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom.

Praktično usposabljanje pa je namenjeno predvsem:
*uporabi opreme, naprav in sredstev za gašenje v delovnem okolju ter
*poznavanje načrta evakuacije.

Strošek usposabljanja ZA NAŠE ČLANE znaša 65 €/osebo z DDV, za ostale udeležence 100 €/osebo z DDV.

Prijave sprejemamo v pisarni naše zbornice, po telefonu 01 540 72 10 ali po e-pošti na mojca.skufca@ozs.si oziroma nika.majcen@ozs.si  do 31. avgusta 2019  oziroma do zasedbe prostih mest.