Zadnje novice

Vabimo vas na  izobraževanje za osebe, ki pri svojem delu prihajajo v stik z živili. Usposabljanje organiziramo na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), ki določata, da v proizvodnji in prometu z živili lahko delajo samo osebe, ki imajo ustrezno strokovno usposobljenost in izpolnjujejo osnovne zahteve osebne higiene.

Osebe, ki prihajajo v stik z živili, so vsi, ki delajo v kuhinji, vsi, ki delajo pri razdeljevanju hrane, ki skrbijo za prehrano ter drugi, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik s hrano.

Vsebina izobraževanja:

  • Kaj je HACCP in kaj so spremljajoči higienski programi
  • Dejavniki tveganja pri delu z živili (mikrobiološki, kemijski in fizikalni)
  • HIGIENA (osebna higiena, higiena procesa, higiena izdelka)
  • UREDITEV DOKUMENTACIJE: kaj potrebujemo za odprtje lokala, registracija
  • Obisk inšpektorja Uprave za varno hrano: kaj moramo urediti

OOZ Ljubljana Moste-Polje, Zaloška cesta 147, Ljubljana

Četrtek, 7. februar 2019 ob  9.uri

Cena za člane s poravnanimi obveznostmi znaša 30€.

Ostali udeleženci 50€.

Prijave  sprejemamo v pisarni naše zbornice, po telefonu 01 540 72 10 ali po e-pošti na mojca.skufca@ozs.si  ali  nika.majcen@ozs.si  do 5. februarja  2019  oziroma do zasedbe prostih mest.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico odpovedi izobraževanja.