Zadnje novice

Delodajalca Zakon o varnosti in zdravju pri delu obvezuje zagotoviti, da je v delovnem procesu v sleherni krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu.
Delodajalec mora zato sprejeti posebne ukrepe z določitvijo števila delavcev – usposobljenih za nudenje prve pomoči ter zagotoviti tudi potrebni material in opremo za prvo pomoč (omarica z materialom in podatki).

Pri izvajanju del, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod, zakon delodajalcu nalaga, da zagotovi za nudenje prve pomoči usposobljeno osebo na vsakih 20 delavcev (na podlagi 7. alineje drugega odstavka 33. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Ur.list RS št. 43/2011 in Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu).
Zato bomo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Moste-Polje ponovno organizirali Usposabljanje delavcev za prvo pomoč, ki vsebuje zakonsko predpisano teoretično in praktično usposabljanje ter pisni izpit. Izvajalec je Rdeči križ Slovenije. 

OOZ Ljubljana Moste-Polje, Zaloška 147, Ljubljana

torek, 20. november 2018 ob 08.00 uri

Kotizacija na osebo znaša: 87,50 evrov (z DDV)

 

Prijave zbiramo v pisarni naše zbornice na tel. št.: 01/540-70-43, ali po e-pošti: mojca.skufca@ozs.si, najpozneje do 26. oktobra 2018. Ob prijavi navedite podjetje, ime in priimek udeleženca, rojstne podatke ter naslov bivanja.

Udeleženci prejmejo uradno potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in poravnanem plačilu. Veljavnost potrdila o opravljenem tečaju prve pomoči za zaposlene traja pet (5) let. Po preteku petih let so zaposleni svoje znanje dolžni obnoviti, s ponovnim opravljanjem tečaja.

Za zaposlene delavce boste delodajalci lahko uveljavljali sofinanciranje od Zavoda za izobraževanje delavcev, v kolikor plačujete prispevek za izobraževanje za zaposlene delavce temu zavodu.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico odpovedi izobraževanja.