Zadnje novice

Vabimo vas na tečaj in izpit PRVE POMOČI za delovne organizacije.
Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu sprejeti potrebne ukrepe z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za nudenje prve pomoči, in zagotovitvijo potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč.

Lokacija: OOZ Ljubljana Moste-Polje, Zaloška 147, Ljubljana

četrtek, 13. oktober 2022, ob 8. uri 

Kotizacija na osebo znaša: 97,81 evrov (z DDV)

 

Delodajalec mora zagotoviti omarico z materialom za prvo pomoč. Na omarici mora biti znak rdečega križa, telefonska številka regijskega centra za obveščanje 112, naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda, ime in priimek usposobljenega delavca za nudenje prve pomoči ter njegova telefonska številka.

Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnemu procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisotna najmanj  ena oseba, ki je usposobljena za izvajanje prve pomoči (na Rdečem križu Slovenije – Območnem združenju Ljubljana priporočajo, da usposobite vsaj dve osebi).

Pravna podlaga za opravljanje tečaja prve pomoči za zaposlene: Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS 136/2006) določa ukrepe delodajalca za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu.

Izvajalca tečaja k nam napoti Rdeči križ Slovenije, ki ima edini v Sloveniji koncesijo za izvajanje tovrstnega usposabljanja.

Tečaj prve pomoči za zaposlene znaša 97,81 € (DDV vključen) na osebo.
V kolikor plačujete Zavodu za izobraževanje delavcev prispevek za izobraževanje za zaposlene delavce, Zavod povrne stroške pod izpolnjenimi pogoji, določenimi v Pravilniku o sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja delavcev  v višini 80% vendar ne več kot 70,00 € brez DDV .

Prijave sprejemamo v pisarni naše zbornice, po telefonu 01 540 72 10 ali po e-pošti na mojca.skufca@ozs.si oziroma nika.majcen@ozs.si  do zasedbe prostih mest.

Vabljeni.