Zadnje novice

 

Javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107, z dne 31.07.2020 se dopolnjuje (sprememba objavljena dne 28.08.2020 v Ur. listu RS št. 116) .

Glavna sprememba javnega razpisa je, da se bodo lahko po novem prijavila tudi podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas, pri tem pa se v število zaposlenih ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

Prav tako bodo imela podjetja možnost vlogo oddati tudi v mesecu septembru, saj se dodaja nov prijavni rok, in sicer 10.09.2020.

Več o razpisu na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110