Zadnje novice

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo.
Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2019, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2020.
Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

četrtek, 13. februarja 2020, ob 09. uri

Lokacija: OOZ LJUBLJANA MOSTE-POLJE, Zaloška 147, Ljubljana

Program seminarja:
I. ZGD-1 in SRS
-Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
-Poročanje AJPES
-Objava letnih poročil
-Spremembe SRS
II.Davčni obračun
-Davčna osnova
-Davčno priznani/nepriznani prihodki
-Davčno priznani/nepriznani odhodki
-Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
-Amortizacija
-Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
-Poslovanje s povezanimi osebami
-Davčne olajšave
-Posebnosti pri normirancih
III. Davčne spremembe

Seminar je namenjen: direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem računovodskih služb, vodjem računovodskih servisov, računovodjem, knjigovodjem in vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

Strošek seminarja ZA ČLANE znaša 60 €, za ostale udeležence 120 €/osebo.

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 25 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.

Prijave zbiramo do vključno torka, 11.02.2020 po telefonu 01 540 72 10 ali po e-pošti na mojca.skufca@ozs.si oziroma nika.majcen@ozs.si  V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Vabljeni!