Zadnje novice

Člane sekcij kovinarjev, plastičarjev, elektro dejavnosti in elektronikov in mehatronikov, obveščamo, da OZS organizira seminar »Nove zahteve glede poročanja o embalaži in obveznosti zavezancev pri ravnanju z odpadki«, ki bo vsebinsko nekoliko bolj specifičen za člane navedenih sekcij.

Petek, 12. februarja 2019 ob  10.00 uri, v veliki sejni dvorani OZS, Celovška 69, Ljubljana

Cena za člane: 10 € + DDV

Ostali udeleženci 50 € +DDV

Program seminarja:
10.00 – 12:00 – EMBALAŽA (2 uri), mag. Katarina Železnik Logar, IVD
12:00 – 12:45 –vprašanja in odgovori (3/4 ure)
12:45 – 13:15 – odmor
13:15 – 14:00 –ODPADKI (45 min) , mag. Katarina Železnik Logar, IVD
14:00 – 14:30 –vprašanja in odgovori (1/2 ure)
14:30 – 14:45 –HIVETERMINAL, predstavitev partnerja kartice Mozaik podjetnih

Prijava:
Prijavite se lahko najkasneje do torka, 12.02.2019, na povezavi www.ozs.si, kjer lahko preberete še bolj podroben program seminarja.

Cena:
10 € + 22 % DDV – za člane OZS in njihove zaposlene
50 € + 22 % DDV – za nečlane OZS

Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, številka računa: 02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka d.d., sklic: 00 200006, koda namena: OTHR, s pripisom: »Seminar EMBODP 2019«, najkasneje do 12.02.2019.

Vljudno vabljeni.