Zadnje novice

 

Podjetjem  katerim Odlok prepoveduje opravljanje dejavnosti (kozmetični saloni, frizerski saloni, gostinski lokali, nastanitve, wellness …) kolektivne organizacije SAZAS, ZAMP IN IPF sporočajo, da ne bodo zaračunale nadomestil oziroma jih bodo ustrezno znižali. Pri tem, so pojasnili, da nadomestil samodejno ne bodo zaračunali, tako posamezno javljanje o zaprtju ni potrebno. S tem želijo podjetja razbremeniti administrativnih opravil.

Tudi RTV-prispevek aprila ne bo obračunan za sprejemnike v javni rabi.

  • Sporočilo IPF: Kolektivna organizacija IPF,o., ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino na območju RS kolektivno upravlja sorodne pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, vas obvešča, da bo za čas izvajanja državnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa COVID-19, vsem uporabnikom varovanih del iz repertoarja IPF, k.o., ki jim državni ukrepi prepovedujejo izvajanje njihove dejavnosti in dejavnosti ne bodo opravljali, sorazmerno znižala višino nadomestil. Tako ste uporabniki razbremenjeni administrativnega opravila odjave uporabe, saj bo zgoraj citirano znižanje uveljavljeno samodejno.
  • SAZAS sporoča: »Na Združenju SAZAS k.o. se zavedamo nastale situacije glede prepovedi javnega zbiranja (prireditve) in o zaprtju javnih prostorov (prostori z nastanitvenimi, gostinskimi, wellness, športnorekreacijskimi, kulturnimi, frizerskimi in kozmetičnimi storitvami). Sledimo in bomo tudi v prihodnje sledili ukrepom Vlade RS ter drugih inštitucij in do vas ustrezno odreagirali. Pomembno: Za dneve trajanja prepovedi javnega zbiranja in zaprtja javnih prostorov s strani Vlade RS, Združenje SAZAS k.o. samodejno ne bo zaračunalo nadomestil! To za vas uporabnike pomeni, da posebne odjave za vas niso potrebne!«
  • Sporočilo ZAMP V skladu z odlokom Vlade RS, ki uvaja stroge ukrepe z namenom omejitve gibanja prebivalstva zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, vas obveščamo, da v času zaprtja lokalov oziroma v času prepovedi opravljanja dejavnosti Združenje ZAMP prizadetim uporabnikom ne bo zaračunavalo uporabe avtorskih del, kakor jo določajo sklenjene pogodbe. Sklenjene pogodbe sicer ostajajo v veljavi.
  • Sporočilo RTV: Pred dnevi je začel veljati vladni odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. RTV Slovenija v povezavi z odlokom ne bo izdala računov za RTV-prispevek za mesec april tistim pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki se jim obračunava prispevek za sprejemnike v javni rabi (lokali, gostinski obrati, wellness centri …) in v nastanitvenih obratih. Že izdane račune za RTV-prispevek, ki so zapadli v plačilo 16. 3. 2020, pa je potrebno poravnati.