Zadnje novice

S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

Delodajalci, vpisani v PRS, bodo tako v primeru nezgode in poškodbe pri delu (NPD) od 1. septembra dalje prijavo lahko oddali le še na portalu SPOT. Delodajalci bodo na portalu izpolnili podatke splošnega dela obrazca, ki jih bosta v nadaljevanju – z oddajo prijave – v svoja informacijska sistema hkrati prejela Inšpektorat za delo (IRSD) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Delodajalec namreč z izpolnitvijo splošnega dela obrazca prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju.

Delodajalec mora sicer IRSD takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, in kolektivno nezgodo (poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela). Zaradi izvajanja nalog ZZZS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) delodajalec prijavi vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža).

Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega po elektronski pošti na ZZZS. ZZZS bo v imenu takega delodajalca podatke iz splošnega dela obrazca vpisal v portal SPOT.

Celotno novico in več informacij ter navodila, si lahko preberete na spodnjih povezavah:
Elektronska prijava nezgode in poškodbe na portalu SPOT
Uvedba elektronske prijave nezgode in poškodbe pri delu – dodatna navodila

Če ePrijave NPD na portalu SPOT ne bo vnašal zakoniti zastopnik delodajalca, jo bo lahko v njegovem imenu vnesla in uredila pooblaščena oseba (notranja ali zunanja), ki pa si mora za to urediti novo pooblastilo, saj gre za nov postopek na portalu SPOT.
Več informacij o tem je na voljo na portalu SPOT.

Vir: SPOT, MIJ