Zadnje novice

ZRSZ delodajalce opozarja, da preverijo in upoštevajo skrajne roke oddaje vlog za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo, karantene ali višje sile ter za subvencijo skrajšanega delovnega časa.

Vsi navedeni ukrepi za omilitev posledic epidemije se glede na veljavno zakonodajo izvajajo do 30. 6. 2021.

Pozor!  Pri skrajšanem delovnem času se skrajni rok oddaje vlog (10. 6. 2021) izteče pred končnim datumom izvajanja ukrepa (30. 6. 2021)!

Za začasno čakanje, karanteno in višjo silo je skrajni rok oddaje vlog enak končnemu datumu izvajanja ukrepov: 30. 6. 2021.

Skrajni roki oddaje vlog:
-skrajšani delovni čas – do 10. 6. 2021,
-karantena ali višja sila – do 30. 6. 2021,
-začasno čakanje na delo – do 30. 6. 2021.

Vse vloge oddate na portalu za delodajalce.

Preberite več:
skrajšani delovni čas,
karantena ali višja sila,
začasno čakanje na delo.

VIR: ZRSZ