Zadnje novice

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oziroma letno poročila skladno z veljavno zakonodajo. Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in  priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2019.

Vsebina:

 ZGD-1 in SRS

 • Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS

 • Poročanje AJPES

 • Objava letnih poročil

 • Spremembe SRS

Davčni obračun

 • Davčna osnova
 • Davčno priznani/nepriznani prihodki 
 • Davčno priznani/nepriznani odhodki
 • Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
 • Amortizacija
 • Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
 • Poslovanje s povezanimi osebami
 • Davčne olajšave
 • Posebnosti pri normirancih

 Davčne spremembe

 

OOZ Ljubljana Moste-Polje, Zaloška cesta 147, Ljubljana

Četrtek, 21. februar 2019 ob  9.uri

Cena za člane s poravnanimi obveznostmi znaša 60€.

Ostali udeleženci 120€.

Seminar je namenjen direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem računovodskih služb, vodjem računovodskih servisov, računovodjem, knjigovodjem in vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa. 

 Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Je predavateljica z več kot 25 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov.

Prijave sprejemamo v pisarni naše zbornice, po telefonu 01 540 72 10 ali po e-pošti na mojca.skufca@ozs.si oziroma nika.majcen@ozs.si  do 15. februarja 2019 oziroma do zasedbe prostih mest.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico odpovedi izobraževanja.