Zadnje novice

 

Vlada je sprejela ukrepe za podjetja in s.p.-je, ki so namenjeni blažitvi krize. Po besedah predsednika vlade morajo vsa ministrstva te ukrepe in še nekatere, ki jih na današnji tiskovni konferenci ni omenil in so tehnične narave ter so del tega zakona, poslati do četrtka do 23. ure vladni službi za zakonodajo in v petek bo vlada obravnavala osnutek tega mega zakonskega paketa.

Smernice si lahko ogledate TUKAJ!

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je zadovoljna z ukrepi za pomoč malemu gospodarstvu, ki jih je danes predstavila vlada. Veseli nas, da so vendarle upoštevali tudi naše predloge za samostojne podjetnike in samozaposlene. 

”Od kondicije gospodarstva je odvisno, kako hitro si bomo opomogli po koncu epidemije. Tudi vlada je s predstavljenimi ukrepi danes pokazala, da se zaveda tega dejstva in v ukrepih upoštevala tudi predloge naše zbornice,” je ukrepe vlade komentiral predsednik OZS Branko Meh.

Poskrbeli bodo tudi za samozaposlene

Vlada je v t.i. mega paketu upoštevala naš predlog, da se v celoti odpišejo prispevki samozaposlenim. V minulih tednih smo namreč večkrat opozorili, da zgolj odlog prispevkov ni ustrezna rešitev. Prav tako smo na vlado apelirali, da se omogoči nadomestilo za tiste samozaposlene, ki so v času epidemije prizadeti. Samozaposleni bodo zdaj upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov minimalne plače. Tudi postopki za samozaposlene, ki bodo morali podati elektronsko izjavo, da so prizadeti zaradi epidemije, se nam zdijo ustrezni, saj ni zapletenih birokratskih postopkov.

Breme plač za delavce na čakanju naj v celoti prevzame država 

Zadovoljni smo tudi z ukrepom, da država v celoti nosi prispevke in stroške nadomestil plače delavcev na čakanju, v kolikor ima podjetje več kot 30 odstotkov delavcev na čakanju na delo. Če ima podjetje manj kot 30 odstotkov delavcev na čakanju, pa država nosi prispevke in 20 odstokov nadomestila plače delavcev na čakanju. Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, bo torej prevzela država, ostale bodo vse pravice zavarovancev. Pozdravljamo tudi ukrep, da bo za delavce, ki delajo v tem obdobju, država krila prispevke za pokojninsko zavarovanje. Upoštevali pa so tudi naš predlog, da celotno nadomestilo za delavce v času bolniške odsotnosti nase prevzame ZZZS in ne delodajalec. Naš predlog je, da breme plač za vse delavce na čakanju nosi država.

Zadovoljni smo tudi z ukrepi za ohranjanje likvidnosti – vzpostavila se bo garancijska shema, ki bo omogočala odkup terjatev slovenskih podjetij. Zamrzne se plačilo davkov, plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem pa se skrajšajo na osem dni.

”Če nič ne ustvariš, ne moreš ničesar dati.Stroški podjetja, tudi če je to zaprto, niso le plače zaposlenih in krediti, ampak so tu še drugi stroški, ki jih podjetje mora plačevati. Tu so še najemnine, komunalni prispevki, voda, elektrika, NUSZ itd.,” ponovno opozarja Meh.

V naslednjem mega paketu pa pričakujemo še konkretnejše ukrepe za ureditev plačilne nediscipline in neposredne finančne spodbudepanogam, ki so v tem obdobju utrpele največ škode.