Zadnje novice

S promocijo zdravja na delovnem mestu se večinoma seznanimo, ko nam jo predstavi varnostni inženir in nam ponudi izdelavo (generičnega) načrta, da bomo zadostili zakonom, ali celo inšpektor, ki ob nadzoru ugotovi neskladja s predpisi. Razen tegob, izgube časa in dodatnih stroškov promocija zdravja na delovnem mestu delodajalcem pogosto ne predstavlja dodane vrednosti, saj težko razberejo kako se sploh odraža na poslovnih rezultatih. Pa se! Zato Vas vabimo na dopoldansko delavnico z naslovom Promocija zdravja na delovnem mestu od A do Ž.

Promocija zdravja na delovnem mestu od A do Ž 

21. november 2019, ob 08.00 uri

Lokacija: OOZ LJUBLJANA MOSTE-POLJE, Zaloška 147, Ljubljana

PROGRAM DELAVNICE:
I. del
08:00 – 08:15 Uvod in priprava na pisanje načrta promocije zdravja
08:15 – 09:15 Pregled vprašalnika analize in ocena stanja zdravja zaposlenih
09:15 – 09:30 Spoznavanje zakonskih in davčnih obveznosti
09:30 – 09:45 Odmor
II. del
09:45 – 10:45 Izdelava načrta promocije zdravja
10:45 – 11:00 Odmor
11:00 – 11:30 Izvajanje aktivnosti, ukrepov in komunikacija z zaposlenimi
11:30 – 11:45 Razvoj kazalnikov, evalvacija in dopolnjevanje
11:45 – 12:00 Zaključek

KRATEK POVZETEK VSEBINE:
V prvem delu bomo predstavili in podali navodila o poteku delavnice. Udeleženci boste prejeli delovni zvezek, s pomočjo katerega boste oblikovali načrt promocije zdravja na delovnem mestu za svoje podjetje. Vpisovali boste vaše podatke, analizo in ugotovitve za pripravo načrta PZD, ki bo zagotavljal rezultate za vaše podjetje tudi v praksi.
Iz izpolnjenega vprašalnika iz predpriprave bomo analizirali stanje v vašem podjetju. Naučili se bomo, iz katerih virov lahko pridobimo relevantne podatke za sprejemanje usmeritev PZD.  Na podlagi analize bomo osnovali ključna področja za vaš program PZD, ki jih bomo uporabili v drugem delu.
Za uspešnost PZD je pomembno tudi poznavanje zakonskih in davčnih specifik. Pred načrtovanjem bomo spoznali osnovna pravila igre, ki jih moramo upoštevati, da bomo dosegli ugodno davčno obravnavo, na primer glede bonitet, pravice do odbitka DDV in davčnega priznavanja oziroma nepriznavanja odhodkov.

V drugem delu se bomo lotili podrobnejšega načrtovanja. Podjetja se med seboj razlikujejo, zato je smiselno, da je  vsak program PZD unikaten in optimalno prilagojen podjetju in zaposlenim. Izdelali bomo osnutek za akcijski načrt, ki bo vseboval vse ključne elemente, je realističen, pregleden, z dosegljivimi cilji ter spodbuja zaposlene k sodelovanju in izboljšanju.
Še tako dobro napisan načrt ne more dati rezultata, če ne zaživi v praksi. Skrbno izbrani ukrepi so koristni za zaposlene, zato naj načrt izhaja iz skupaj dogovorjenih prioritet. Redno in jasno komuniciranje neposredno vpliva na uspeh programa. Na delavnici si bomo pogledali nekatere načine ozaveščanja zaposlenih glede promocije zdravja.
S kazalniki uspeha merimo napredek. Postavljanje kazalnikov je kritičen korak za zagotavljanje, da bo naš program PZD primerno evalviran, dajal zaželene rezultate in se razvijal skladno s potrebami podjetja in zaposlenih.

Delavnico bo vodila: ga. Maja Rihar, (Dobra pisarna), svetovalka za dobro počutje v delovnem okolju, podjetnica, organizatorka. Dnevno lastnikom, vodjem in zaposlenim pomaga najti vzroke za problem v delovnem okolju, ki zavirajo učinkovito delo. Išče odgovore in vpeljuje inovativne rešitve, ki v pisarnah ustvarjajo dobro počutje.

Cena za člane:  127€
Cena za ostale udeležence:  197 €

Prijave sprejemamo v pisarni naše zbornice, po telefonu 01 540 72 10 ali po e-pošti na mojca.skufca@ozs.si oziroma nika.majcen@ozs.si  do 15. novembra 2019  oziroma do zasedbe prostih mest.

Vabljeni!