Zadnje novice

V kolikor ste zavezanci morate tudi letos do 31.03.2021 poročati:
-o EMBALAŽI dani v promet v RS v letu 2020
-o nastalih ODPADKIH in ravnanju z njimi za leto 2020

Posebej  opozarjamo na spremembo interpretacije ARSO kdo je dolžan poročati o ODPADKIH :

ARSO je namreč v začetku meseca marca nepričakovano spremenil interpretacijo o tem, kdo je do 31.03.2021 dolžan poročati o ODPADKIH. Sprememba se nanaša na interpretacijo 29. člena Uredbe o odpadkih. Interpretacija, ki je veljala vsa leta do sedaj, je sedaj spremenjena tako, da morajo poročati tisti povzročitelji odpadkov, ki izpolnjujejo vse navedene pogoje in ne več le vsaj enega od njih.

Po novi  interpretaciji na ARSO poročajo samo tisti izvirni povzročiteljiki presegajo vse tri pogoje iz 2. točke sedmega odstavka 29. člena Uredbe o odpadkih:

  • v letu 2020 so zaposlovali 10 ali več oseb in
  • je nastalo je 10 ton ali več odpadkov v letu 2020 in
  • je nastalo je 5 kg ali več nevarnih odpadkov v letu 2020.

Kratek povzetek glede obveznosti poročanja in navodila za poročanje si lahko preberete tukaj:

Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020

Poročanje o embalaži za leto 2020 (do 31.03.2021)

Klasifikacijski seznam odpadkov

Vir: OZS