Zadnje novice

PKP7 (ZIUPOPDVE) prinaša možnost, da delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, če ta izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev (21. člen).

Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim in četrtim odstavkom 27. člena ZPIZ-2.

V tem primeru ima delavec pravico do odpravnine v skladu s 108. členom ZDR-1 (kot velja za odpoved iz poslovnih razlogov).

Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Ukrep velja od uveljavitve zakona dalje (31.12.2020)  in ni časovno omejen.

Obrazec:  Zahteva delodajalca za ugotovitev datuma izpolnitve pogojev za starostno pokojnino delavca (tretji odstavek 114. člena ZDR-1)

Vir: Svetovalni center OZS,  Mag. Nina Scortegagna Kavčnik