Zadnje novice

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov in Pravilnik o varnostnem elementu tobačnih izdelkov določata sistem sledljivosti tobačnih izdelkov. Po teh določbah bodo morali biti vsi zavojčki tobačnih izdelkov, proizvedenih, namenjenih ali danih na trg EU, označeni s posebno identifikacijsko oznako in potrebno je evidentiranje gibanja tobačnih izdelkov v celotni dobavni verigi (od proizvajalca do maloprodajnega mesta).

Gostinci in trgovci, registrirajte se v sistem sledljivosti tobačnih izdelkov!

Kdo se mora registrirati?
V okviru sistema sledljivosti je treba gibanje tobačnih izdelkov evidentirati od proizvajalca do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvim maloprodajnim mestom.  Prvo maloprodajno mesto je opredeljeno kot objekt, kjer so tobačni izdelki prvič dani v promet (tj. dani na voljo potrošnikom v Uniji), vključno s prodajnimi avtomati za prodajo tobačnih izdelkov.

SLEDLJIVOST TOBAČNIH IZDELKOV

Navodilo za registracijo:
Ministrstvo za zdravje sporoča, da se od 14. 5. 2019 dalje zavezanci registrirajo v sistem sledljivosti tobačnih izdelkov. Identifikacijsko oznako (kodo) kodo gospodarskega subjekta in objekta zavezanci pridobijo z registracijo na spletni povezavi https://tpd.idissuer.si/.

Navodila za registracijo so na vsakem koraku registracije. V primeru vprašanj je na razpolago služba za pomoč uporabnikom, ki je dosegljiva na helpdesk@idissuer.si.

Za upravljalce prvega prodajnega mesta lahko zahtevke za identifikacijske oznake vloži drug (tretji) gospodarski subjekt (ko na primer eden njihovih dobaviteljev, ali distributerjev ali trgovcev na debelo). Taka tretja oseba mora biti registrirana in imeti že pridobljene identifikacijske oznake. Za registracijo s strani tretje osebe je potrebno polno soglasje upravljavca prvega maloprodajnega mesta.

Informacije v zvezi s sledljivostjo in varnostnimi elementi tobačnih izdelkov so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje.