Zadnje novice

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ponovno opozarjata upravičence, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči po Zakonu za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), da morajo najkasneje do torka, 31. januarja 2023, do 12. ure v aplikacijo na spletni strani SPIRIT Slovenija vnesti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov, ki so jih v vlogi zgolj ocenili.

Rok za oddajo vloge je 31. januar 2023 do 12. ure !

Če dejanskih podatkov ne bodo vpisali, pomeni, da se odrekajo drugemu delu pomoči, saj na podlagi zgolj ocenjenih vrednosti (oktober, november, december 2022) do pomoči v skladu z zakonom niso upravičeni.

Za tehnično podporo pri oddaji dejanskih podatkov je vzpostavljen klicni center, ki bo deloval do 31. januarja 2023, in sicer vsak delovnik med 9. in 17. uro. Za vsebinska vprašanja v zvezi s pomočjo po ZPGVCEP pa je na voljo elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si.

SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upravičencem predlagata, naj spremljajo tekoča obvestila v zvezi s pomočjo po ZPGVCEP na spletni strani: www.spiritslovenia.si/razpis/392, kjer je na voljo tudi dostop do aplikacije (https://jrp.spiritslovenia.si/Prijava).

Spomnimo: 1130 upravičencem, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči po Zakonu za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), je bilo 21. decembra 2022 izplačanih skupno 40 milijonov evrov za upravičene stroške v obdobju od junija do septembra 2022. Drugi del pomoči za upravičene stroške v obdobju od oktobra do decembra 2022 pa bo izplačan do 15. marca 2023.

Vir: GOV.SI