Zadnje novice

FURS v teh dneh izdaja plačilne naloge zoper tiste pravne osebe in zastopnike, ki kljub prejetemu obvestilu v eDavkih, niso izvršili vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga vodi AJPES.

Kaj je register dejanskih lastnikov?
Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

FURS izreka globe v višini v višini  6.000 € za pravno osebo in 400 € za odgovorno osebo!

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem:

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL  NE vpišejo:
-samostojni podjetniki (s.p.),
-enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe(če je direktorjev več ali če je edini družbenik pravna oseba, ta izjema ne velja!),
-posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
-neposredni in posredni proračunski uporabniki,
-tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

 Vsi ostali pa vpis morate opraviti!   Obveznost lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES.

Več o tem kaj ta register je in kakšni vpisi so potrebni, preberite na spodnjih linkih.
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/za-koga-je-vpis-v-register-dejanskih-lastnikov-obvezen-5a15a48bbebe225fe7b6c095
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/furs-preverja-ali-ste-vpisali-podjetje-v-register-dejanskih-lastnikov-5ced4e3f2114e04d9855937d