Zadnje novice

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati 11.7.2020, prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

1. Obveznost obveščanja o odrejenem skrajšanem delovnem času in posredovanju odredb

1.1. Do nadaljnjega še vedno obveščanje v 3 delovnih dneh od odreditve
Še naprej velja zakonska obveznost, da Zavod v 3 delovnih dneh potem, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, o tem obvestite po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.
Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke:
-naziv in MŠO delodajalca,
-število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,
-datum odreditve takšnega dela.
Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

1.2. Po novem posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve
Novi zakon uvaja obveznost, da Zavodu v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.
Obveznost velja za odredbe zaposlenim s skrajšanim delovnim časom od 11. 7. 2020.
Možnost posredovanja odredb bo predvidoma od 20. 7. 2020 na voljo na našem portalu za delodajalce

2. Oddaja vloge v 15 dneh od odreditve

Vloga za subvencijo je pravočasno predložena v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, ko zaposleni nastopi takšno delo. Vlogo oddate elektronsko na Portalu za delodajalce.
V skenirani obliki priložite obvestilo, ki ste ga Zavodu poslali v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

3. Sporočanje sprememb za zaposlene po oddaji vloge za skrajšani delovni čas

3.1. Po novem predhodno obveščanje o napotitvi na polni delovni čas
Če zaposlenega, za katerega uveljavljate subvencijo za skrajšani delovni čas, pozovete k opravljanju dela s polnim delovnim časom,  morate Zavod o tem odslej predhodno obvestiti. To pomeni, da pred začetkom dela s polnim delovnim časom pošljete obvestilo po elektronski pošti na naslov: gpzrsz@ess.gov.si.
Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke:
-naziv in MŠO delodajalca,
-DLV – delovodno številko vloge,
-ime, priimek in EMŠO zaposlenega ter datum nastopa dela s polnim delovnim časom.
Možnost posredovanja obvestil bo predvidoma od 20. 7. 2020 na voljo na  portalu za delodajalce

3.2. Posredovanje novih pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve
Če zaposlenemu, za katerega uveljavljate subvencijo, izdate novo odredbo o skrajšanem delovnem času,  jo Zavodu  posredujete v 8 delovnih dneh od odreditve.
Možnost posredovanja odredb bo predvidoma od 20. 7. 2020 na voljo na  portalu za delodajalce.  

Vir: Zavod RS za zaposlovanje