Zadnje novice

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2.
V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2020 znaša 58 % povprečne plače.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020 znaša 975,30 € (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 €).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 znaša 1.017,23 € (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2019 znaša 1.753,84 €).

Vir: FURS