Zadnje novice

Vaše otroke in otroke vaših zaposlenih lahko znova prijavite na novoletno obdarovanje s prihodom Miklavža! Darila za pridne otroke se že pripravljajo, Miklavž pa je napovedal svoj prihod v soboto, 7. 12. 2019, v dvorani Centra Zalog. Zato ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte prijavnico.
Vabilo s točnim datumom, uro in lokacijo prireditve bodo vsi prijavljeni otroci prejeli po redni pošti, vas pa bomo o terminu obvestili po elektronski pošti.

Člane zbornice, ki imate otroke rojene v letih 2011 do 2018 (vaši otroci ali otroci vaših zaposlenih), vabimo, da nam najkasneje do 4. novembra 2019 pošljete izpolnjeno prijavnico, ki se nahaja na povezavi spodaj. Zaradi organizacijskih obveznosti po tem datumu prijav žal ne bomo mogli več sprejemati.

Pozor! V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo GDPR morajo starši na prijavnici podpisati privolitev/soglasje o posredovanih podatkih njihovih otrok. Torej, v kolikor boste prijavili svoje otroke in otroke svojih delavcev, morate za vsako družino poslati ločeno prijavnico, katera mora biti OBVEZNO podpisana s strani starša (delavca) in vas kot delodajalca.

VAŠO PRIJAVNICO PRIČAKUJEMO NAJPOZNEJE  do  4. novembra 2019 na naslov
OOZ Ljubljana Moste-Polje, Zaloška 147, 1000  Ljubljana
ali po e-pošti
mojca.skufca@ozs.si oziroma  nika.majcen@ozs.si

OOZ Ljubljana Moste-Polje bo pokrila stroške najema dvorane in izvedbo otroške predstave s prihodom Miklavža, ki bo vaše otroke obdaroval.

Vrednost darila bo znašala cca 25 €, od katerih člani za svoje otroke in otroke zaposlenih prispevate 15 €, razliko (10 €) pa bo za člane s poravnanim članskim prispevkom dodala OOZ Ljubljana Moste-Polje.  Za prijavljene otroke, ki so starejši od 8 let (letnik 2010 in starejši) se poravna polna cena darila (25€). Člani z neporavnanimi članskimi obveznostmi plačajo polno ceno prireditve 35€. Prispevek za darila poravnate  pred prireditvijo na podlagi izstavljenega računa.

PRIJAVNICA Miklavž 2019