Zadnje novice

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo ključne informacije in odgovore na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.

V dokumentu Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin si preberite:

  • najpogostejša vprašanja in odgovore
  • splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela
  • možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin
  • izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta
  • čakanje na delo doma
  • odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol 
  • neplačano odsotnost z dela  ter
  • dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.