Zadnje novice

V vrsti poročil, ki jih je potrebno oddajati v začetku leta, je tudi poročanje o ravnanju z nastalimi odpadki. Zavezanci morate poročila za lansko leto oddati najkasneje do 31. marca 2024, letošnja posebnost pa je tudi ta, da lahko poročate le še elektronsko preko aplikacije IS-Odpadki.

Za praktične nasvete okrog poročanja o odpadkih smo se obrnili na našo svetovalko mag. Katarino Železnik Logar, ki nam je pojasnila ključne zahteve in osnovne korake poročanja.

Rok:  31. marec 2024

Kdo mora poročati
Poročilo o odpadkih morate pripraviti in oddati izvirni povzročitelji odpadkov, pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, če je v preteklem koledarskem letu zaradi opravljanja dejavnosti nastalo 10 ton nenevarnih odpadkov ali več ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov.
Poročilo morate ne glede na količino nastalih odpadkov predložiti tudi tisti izvirni povzročitelji odpadkov, ki ste v preteklem koledarskem letu zaposlovali 10 oseb ali več, ne glede na vrsto zaposlitve, in ste vsaj eno pošiljko nastalih odpadkov oddali z evidenčnim listom. Če ste vse nastale odpadke prepustili brez evidenčnega lista, poročanje ni potrebno.
Če ste odpadke pošiljali izven Slovenije, boste podatke za poročanje našli v transportnih listinah. V tem primeru boste morali podatke vnesti sami. V količine nastalih odpadkov se ne štejejo količine tistih odpadkov, ki ste jih v preteklem koledarskem letu prepustili zbiralcem odpadkov, na primer mešani komunalni odpadki.

Poročanje o odpadnih oljih
Vsi, ki imate opravka z olji, na primer avtoserviserji in kovinarji, pa ne pozabite na poročanje o odpadnih oljih po Uredbi o odpadnih oljih, ki določa, da je povzročitelj teh olj dolžan poročilo o odpadkih oddati ne glede na nastale količine olj.

Obvezna uporaba aplikacije IS-Odpaki
Letošnja novost je, da je oddaja poročila možna le še preko aplikacije IS-Odpadki, za vnos in dostop do podatkov morate biti registrirani kot uporabniki. Registracija uporabnika IS-Odpadki se izvede s postopkom aktivacije njegovega predstavnika. Fizična oseba-posameznik je registriran, ko izvede postopek aktivacije, za kar mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo, poslovni subjekt pa, ko vsaj en njegov predstavnik izvede postopek aktivacije, vsak od njih pa potrebuje svoje kvalificirano digitalno potrdilo, ki se navezuje na ta poslovni subjekt.

Registracija in oddaja poročila
Postopek aktivacije predstavnika uporabnika IS-Odpadki poteka v treh korakih.
1. korak je elektronska registracija ali e-registracija predstavnika uporabnika, a le ob prvem vstopu v sistem in ob vsaki zamenjavi kvalificiranega digitalnega potrdila.
2. korak je prijava predstavnika uporabnika. Ta korak morajo obvezno izvesti fizične osebe-posamezniki kot izvirni povzročitelj odpadkov in predstavniki poslovnih subjektov zbiralcev ali izvajalcev obdelave odpadkov, ni pa potreben predstavnikom poslovnih subjektov, ki so izključno izvirni povzročitelj odpadkov. Preden začnete izpolnjevati prijavni obrazec, ga obvezno najprej shranite na svoj računalnik, izpolnjenega in podpisanega pa na koncu pošljite na e-naslov isodpadki.arso@gov.si
3. korak je aktivacija predstavnika uporabnika, ki jo izvede ARSO, vi pa o tem po e-pošti prejmete obvestilo, s tem pa je registracija tudi zaključena. Aktivirani predstavnik uporabnika pa mora za vnos podatkov in za dostop do njih na svojem računalniku seveda namestiti tudi komponento za digitalno podpisovanje.

Preverite delno izpolnjen obrazec
Za registrirane uporabnike IS-Odpadki je na voljo že delno izpolnjen obrazec poročila ODP-nastajanje z vpisanimi podatki z evidenčnih listov. Izvirni povzročitelji odpadkov morate pred oddajo obvezno preveriti pravilnost pred izpolnjenih podatkov in jih popraviti, če ugotovite neskladje s podatki iz lastne evidence o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. V poročilo je treba vpisati še vse zahtevane podatke o odpadkih, ki so na začasnem skladiščenju in čezmejnih pošiljkah odpadkov, izvoz.

Več informacij
Dodatna vprašanja lahko ARSO naslovite na e-naslov isodpadki.arso@gov.si ali jih v času uradnih ur pokličete na (01) 478 45 90.

Spletni seminar: Poročanje o embalaži in odpadkih, v petek, 22. marca >>>

Preberite tudi: Poročanje o odpadkih za leto 2023 >>>

Vir: OZS