Zadnje novice

Proces digitalizacije zahteva nov način delovanja. Digitalna preobrazba vpliva na delovno okolje, poznati jo morajo tako vodje kot vsi zaposleni, da se lahko prilagodijo novim delovnim procesom. Osnova procesa digitalizacije so torej ljudje in organizacijska kultura.

Digitalizacija je torej nujna, mikro, mala in srednja podjetja pa zanjo nimajo ne kadrov, ne znanja in ne denarja.

Slovenski podjetniški sklad je objavil tretji niz vavčerjev in sicer:
-Vavčerji za digitalizacijo
-Vavčerji za dvig digitalnih kompetenc
-Vavčerji za digitalni marketing
-Vavčerji za pripravo digitalne strategije

Javne pozive Slovenskega podjetniškega sklada je moč najti na povezavi.