Zadnje novice

V soboto, 24. oktobra, je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Zakon omogoča oddajo vloge za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo in zaradi odrejene karantene od začetka oktobra ter iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok od začetka septembra.

Vlogo za povračilo nadomestila plače lahko oddate elektronsko na portalu za delodajalce.

Začasno čakanje na delo
Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo v obdobju od 1.10.2020, ker jim zaradi posledic epidemije začasno ne morete zagotavljati dela, najdlje do 31.12. 2020.
Vlogo oddate najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih.
Pozor! Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo novega zakona, za obdobje od 1.10.2020, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020.
Povračilo nadomestila plače znaša 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega. Omejeno je z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost (892,50 EUR).

Odrejena karantena ali višja sila zaradi obveznosti varstva otrok
Povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače lahko uveljavljate:
–  za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene v obdobju od 1. 10. 2020 ne morejo opravljati dela in jim ne morete organizirati dela na    domu      ali
–  za zaposlene, ki v obdobju od 1. 9. 2020 ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok (zaradi odrejene          karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin nezmožnosti obiskovanja vrtca ali osnovne šole do 5. razreda).

Vlogo oddate najkasneje v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega (zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok).
Pozor! Če so bili vaši zaposleni zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok odsotni že pred uveljavitvijo novega zakona, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020.
Z namenom pravočasnosti lahko vlogo predložite tudi brez odločbe o karanteni – slednjo pošljete naknadno in tako dopolnite vlogo.
Pri višji sili zaradi obveznosti varstva otrok priložite izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin (primer izjave)
Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila odrejena karantena zaposlenemu ali njegovemu otroku, oziroma dokler veljajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega.

Vir: OZS in ZRSZ