Zadnje novice

OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom želi OZS  omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju. Mojstrskim kandidatom s tem olajša opravljanje četrtega dela mojstrskega izpita. Med številnimi udeleženci OZS kot do sedaj pričakuje tako delodajalce kot njihove zaposlene in kandidate za mojstrski izpit, ki tako pridobe potrebno pedagoško andragoško usposobljenost za verifikacijo učnega mesta, prenos znanja na mlade in sodelavce, kandidati za mojstrski izpit pa se  pripravijo na 4.del mojstrskega izpita. Vsebina in program usposabljanja sta navedena v  GRADIVU.

Brezplačni Pedagoško- andragoški seminar,
09., 10. in 16. september 2019, na OZS, Celovška 71, Ljubljana

V okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe« OZS izvaja brezplačne pedagoško-andragoške seminarje, na katere so vabljeni:

–  kandidati, ki se pripravljajo na IV. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita,
–  kandidati za mentorje dijakom,
–  vsi posamezniki, ki želijo pridobiti čim več znanj za uspešno komuniciranje, motiviranje in usposabljanje tako zaposlenih, dijakov, kot  bodočih kadrov.

Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol,  ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).

Vsebinska področja so:
–  psihološke osnove učenja,
–  načrtovanje in izvajanje učnega procesa,
–  metodika praktičnega izobraževanja,
–  spremljanje in preverjanje učnih rezultatov.

OZS je v letu 2019 izvedela že več seminarjev na različnih lokacijah po Sloveniji, zadnji brezplačni pa bo izveden 9., 10. in 16. september 2019 na OZS, Celovška 71, Ljubljana.

Število mest na usposabljanju je omejeno, zato se na brezplačni seminar za mentorje prijavite čimprej. PRIJAVNICA in VEČ INFORMACIJ.

Informacije: Suzana Kljun, tel.01 583 05 74 ali e-naslov suzana.kljun@ozs.si