Zadnje novice

Sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije za svoje člane organizirajo brezplačne  spletne webinarje na temo:
Novosti, ki jih prinaša Uredba o embalaži in odpadni embalaži.

8. aprila 2021 je bila sprejeta nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži. Nova uredba vsem podjetjem, ki dajejo na trg Republike Slovenije (RS) izdelke v embalaži, nalaga obveznost ravnanja z embalažo. To med drugim pomeni, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadno embalažo. Z navedeno uredbo se ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo.

Kaj to pomeni?
Obveznost velja, če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v RS ali tuje podjetje, ki daje na trg RS embalažo in ste:
–  embaler,
–  pridobitelj embaliranega blaga,
–  proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga ali
–  pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga.

V tem primeru morate od uveljavitve uredbe, to je v obdobju od 24.4.2021 pa najkasneje do 24.5. 2021 skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), čemur bodo sledila plačila stroškov embalažnine. Obveznost velja za vso embalažo ne glede na uporabljeni embalažni material in ne glede na količino.

Na seminarju bo predstavljeno:
–  novosti, ki jih prinaša Uredba o embalaži in odpadni embalaži
–  kdo so zavezanci
–  kakšne so obveznosti zavezanca
–  načini izpolnjevanja obveznosti
–  kdo je dolžan plačevati embalažnino
–  roki za izpolnitev obveznosti v letu 2021

Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor.

Termini brezplačnih webinarjev:

  • 13.05.2021, ob 15. uri  Sekcija živilcev  PRIJAVA
  • 13.05.2021, ob 17. uri  Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev   PRIJAVA
  • 14.05.2021, ob 13. uri  Sekcija kovinarjev, plastičarjev, elektro dej., elektronikov, mehatronikov   PRIJAVA
  • 17.05.2021, ob 16. uri  Sekcija lesnih strok   PRIJAVA
  • 18.05.2021, ob 15. uri  Sekcija frizerjev, kozmetikov, tekstilcev, vzdrž. tekstilij ter predel. kož   PRIJAVA 
  • 19.05.2021, ob 16.30 uri  Sekcija za gostinstvo in turizem  PRIJAVA 
  • 19.05.2021, ob 13. uri  Sekcija grafičarjev in fotografov  PRIJAVA
  • 20.05.2021, ob 14. uri  Sekcija trgovcev   PRIJAVA

Spletna prijava je obvezna saj vam bodo lahko le tako na vaš e-naslov posredovali link do povezave na seminar.

Vabljeni.