Aktualne informacije

Rok za oddajo vlog za čakanje na delo je 15. 1. 2021

Delodajalci lahko vlogo za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače za delavce, ki so jih napotili na začasno čakanje na delo, oddajo le še do 15. januarja. 15. 1. 2021 je torej skrajni rok za oddajo vlog. To velja tudi za delodajalce, ki bi delavce na primer...

read more

PKP7 – Nekriti fiksni stroški

PKP7 prinaša spremembe ukrepa delnega povračila nekritih fiksnih stroškov in sicer se spreminja omejitev višine na zaposlene ter način ugotavljanja upada prihodkov. Omejitev višine na zaposlenega Višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati: -1.000 € mesečno na...

read more

Nova ureditev karanten na domu ob tesnem stiku

Za delavce in samozaposlene bo kot dokazilo, da jim je bila odrejena karantena, služilo potrdilo NIJZ. Delodajalec se mora obrniti na medicino dela ali na osebnega zdravnika delavca (če ne sodeluje z nobeno medicino dela), samozaposleni pa na osebnega zdravnika. V...

read more