Zadnje novice

 

Če je delodajalec delavcu v ponedeljek, 1. 6. vročil odredbo o delu s skrajšanim delovnim časom, je dolžan najkasneje 4. 6. 2020 o tem obvestiti ZRSZ na elektronski naslov obvestilacas@ess.gov.si.

Pozor, skrajni rok 4.6.2020

Prejeli smo informacijo ZRSZ, da se rok za obveščanje o odreditvah skrajšanega delovnega časa, ki so bile delavcem vročene 1. 6. 2020, izteče 4. 6. 2020.  Zavod bo upošteval tudi obvestila, ki so v preteklih dneh prispela k njim po drugih kanalih (veliko obvestil je bilo že poslanih na gpzrsz@ess.gov.si).   Informacijo ZRSZ najdete tu.

V skladu z ZIUOOPE morajo delodajalci v treh delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredijo delo s skrajšanim delovnim časom, poslati obvestilo po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke: naziv in MŠO delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, in datum odreditve takšnega dela. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

Več o skrajšanem delovnem času lahko preberete na blogu, pojasnilo ZRSZ pa najdete tu.

Vir: OZS, Jasmina Malnar Molek